Asfaltering som
håller i längden

Privatpersoner - Bostadsrättsföreningar - Företag

Asfaltering som
håller i längden

Privatpersoner - Bostadsrättsföreningar - Företag

Vi lägger asfalt i Göteborg

Välkommen till MD Entreprenad - experten på asfalt i Göteborg! Vi åtar oss alla typer av asfalteringsprojekt i Göteborg med omnejd. Behöver du en professionell asfaltering på din uppfart, vill du anlägga en plätt asfalt så att barnen kan spela basket eller handlar det om att asfaltera en väg till din stuga? Låt oss ta hand om jobbet.

Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag, fastighetsägare och BRF:er och kan alltid garantera en högkvalitativt utförd asfaltering.

Du kontaktar oss lättast genom att fylla i kontaktformuläret här på sidan, men det går också utmärkt att ringa eller maila. 

asfaaltsarbete i göteborg

Hållbar asfaltering

Asfalt är ett material som håller i längden. Men det håller inte för evigt. Lite beroende på hur en asfaltering skett och hur pass mycket slitage som finns så brukar man räkna med att det är dags för en ny asfaltering ungefär var tjugonde år. Tyvärr tvingas dock många till en ny asfaltering betydligt snabbare än så. Sprickor syns, lutningar märks och man ser att det lossnar större sjok. Det beror sällan på ett överdrivet slitage eller alltför hårt tryck. I de flesta fall är detta frukten av ett undermåligt jobb.

Vi är en garant för ett hållbart jobb där den asfalt vi lägger står emot tidens tand. När vi lägger asfalt så anpassar vi oss till situationen där marken och flera andra faktorer spelar in i vilken metod som är bäst lämpad. Ibland passar det bäst med maskiner, medan man i andra fall får lägga asfalt med handläggning.

Vi gör det som krävs

I vissa fall så kan man även behöva tänka lite annorlunda. Handlar det om att du vill ha asfalt i ett garage så kan man förstärka ytan genom att lägga till en densitbeläggning. Detta ger ett bra skydd mot spill som exempelvis olja och olika kemikalier som kan finnas i ett garage.

Planeringen är A och O då det handlar om asfalt. Man måste alltid ta ett helhetsgrepp om processen där man ser till vilken yta det handlar om samt till vad området ska användas till. Anlitar du oss för asfalt i Göteborg så garanterar vi att du kommer att ha nytta av vårt jobb för en lång, lång tid framöver.

Ett jobb på dina villkor

Om du anlitar oss för din asfaltering så kapar du även effektivt bort olika merkostnader. Dels genom att vi har all kunskap, alla verktyg och alla maskiner som behövs för att kunna ta projektet från start till mål. Dels genom att arbetet sker med en sådan kvalitet att det håller över tid.

Väljer du, som ett exempel på det senare, att anlita en firma enbart med ett billigt pris i åtanke så kan detta beslut innebära att asfalten blir av så dålig kvalitet att den måste ersättas redan efter något år.

Låt inte vem som helst utföra din asfaltering

Vi kan inte nog trycka på farorna med att exempelvis anlita de kringresande sällskap som knackar dörr och erbjuder billig asfalt under sommaren i Göteborg. Det kan vara lockande, men det lönar sig aldrig.

Väljer du oss så lägger vi asfalt på dina villkor. Vi är gärna med redan vid planeringen och går igenom dina önskemål och förväntningar. Ju mer information vi får, desto bättre blir också resultatet och ju fler av dina förväntningar kan infrias. Vi arbetar alltid med våra kunder i centrum.

asfalt vält

Så lägger vi asfalt i Göteborg

Man kan aldrig avgöra hur lång tid en asfaltering tar förrän man satt igång med schaktningen. I samband med schaktningen avlägsnar vi också allt naturmaterial och skapar en helt jämn och platt yta - något som är fundamentalt för en hållbar asfaltering utan risk för sprickbildning.

När väl schaktningen är avslutad så lägger vi ett skyddande mellanlager av ett tåligt material - normalt geotextil - och därefter så avslutar vi genom att addera ytterligare ett lager i förstärkande syfte. Efter detta så påbörjas asfalteringen och detta brukar - som en följd av det gedigna arbete med grunden - ta ganska kort tid. Vi lämnar alltid efter oss en plan yta som klarar alla typer av påfrestning - både från tyngd av fordon och till följd av väderväxlingar. Asfalt från oss håller alltid i längden. Det garanterar vi.

Din asfaltsläggare i Göteborg