Om oss

Ett ledande byggföretag

Välkommen till ett ledande bygg- och anläggningsföretag i Sverige. Vi går i framkant för ingenjörskonsten och byggandet både i Sverige och utomlands, är vi idag i en position där vi kan prioritera lönsamhet, miljövänlig utveckling och mjuka värden.

Vi satsar kontinuerligt på ansvarsfull stadsutveckling, där säkerhet, etik och hållbarhet står i fokus. Utöver kärnverksamheten med bygg- och anläggningsarbeten är vi även aktiva inom bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling. Som stor aktör har vi förmånen att kunna vara delaktiga i processen kring hur ett vägprojekt utvecklas ner på detaljnivå, och här har vi mycket att bidra med genom vårt kunnande och vår erfarenhet av miljövänligt byggande med människan i centrum.

asfaltläggning på natten

Våra värderingar

Som stort företag vill vi vara ett föredöme, som tar ansvar för det samhälle vi är med och bygger upp. Vi gör det genom att tydligt visa var vi står och vilka våra värderingar är.

• Värna om livet
Vi ska vara rädda om människor och miljö, arbeta proaktivt för att hitta gröna lösningar och alltid ha hälsa och välbefinnande i centrum, såväl för våra medarbetare som för våra kunder.

• Agera etiskt och öppet
Vi arbetar för ett öppet och inkluderande arbetsklimat där alla kan säga sin mening. Vi är en öppen och transparent organisation som inte tar genvägar för att nå våra mål.

• Bli bättre tillsammans
Vi är ett företag med mycket kunskap och erfarenhet. Men vi vill fortfarande bli bättre på vad vi gör, ta till oss ny kunskap och även dela den med andra. Vi har också en stor mångfald inom organisationen, vilket gynnar oss när vi vill hitta bästa tänkbara lösning till ett projekt.

• Kundens sida
Vi ser våra kunders framgång som ett självklart mål och anstränger oss alltid för att få en klar bild av vad det är våra kunder behöver och hur vi kan leverera det på bästa sätt.

Hållbarhet och konkurrenskraftiga lösningar

Vi vill vara ett företag som står för hållbarhet och strävar alltid efter att våra kunder ska känna att de valt rätt samarbetspartner för sitt projekt. Det gäller i lika hög grad när vi blir anlitade för ett mindre asfaltsarbete i Göteborg som när vi är delaktiga i större projekt inom stadsutveckling.

Vi är en av de största entreprenörerna inom asfalt i Sverige och har kunskapen och erfarenheten att ta fram den bästa lösningen för ditt asfalteringsprojekt och hjälpa dig med från planering och grundarbete till färdigt resultat.

Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp med asfaltering i Göteborg!

Experter på asfalt i Göteborg